Incasso

De incassowerkzaamheden van Credicasso zijn te verdelen in drie werkgebieden of fasen. Credicasso biedt snelle en doortastende dienstverlening in de minnelijke fase alsmede een weloverwogen juridisch advies met betrekking tot de mogelijke uitkomst en gevolgen van dagvaarding alvorens de gerechtelijke fase wordt doorlopen. Immers, een gerechtelijke procedure of het inschakelen van een deurwaarder kan kosten met zich meebrengen die u eigenlijk niet wenst te dragen en die wellicht geen uitkomst bieden in uw situatie. Na een veroordelend vonnis regelen wij de verdere afronding i.s.m. de deurwaarder. Doordat Credicasso brede expertise in huis heeft voor elke (deel)fase van het incassotraject, kunnen we de meest geschikte middelen voor u inzetten en de opbrengst maximaliseren.

  • Minnelijke fase

Als ondernemer, MKB-er of ZZP-er heeft u vooral baat bij een geslaagd minnelijke incassotraject . Het op correct juridische wijze aanschrijven en bellen van de debiteur tijdens het minnelijke incassotraject kan in vele gevallen al resultaat opleveren. De ‘wet normering buitengerechtelijke incassokosten’ wordt door Credicasso als normerende richtlijn aangehouden en dient als basis voor de benadering en aanschrijving van de debiteur. Daarbij verliest Credicasso de door u in het verleden opgebouwde relatie met debiteuren niet uit het oog. Communicatie met uw debiteuren wordt per zaak zorgvuldig overwogen.

  • Gerechtelijke procedure

Voordat een gerechtelijke procedure wordt geïnitieerd, weegt u samen met Credicasso de financiële risico’s alsmede alle juridische gevolgen af. Wij geven u uiteraard helder uitleg over mogelijke verhaalsmogelijkheden als u een zaak aanspant, de tarieven voor bijvoorbeeld het ‘betekenen’ van de dagvaarding en de te betalen griffierechten. Uiteraard kunt u in overleg met Credicasso besluiten de zaak kosteloos te sluiten als de voordelen van een gerechtelijke procedure niet opwegen tegen de mogelijk kosten of verhaalsmogelijkheden achteraf.

Credicasso zorgt tijdens gerechtelijke procedures o.a. voor:

– het volgens de juiste richtlijnen opstellen van een dagvaarding
– het laten betekenen van de dagvaarding door een daartoe bevoegde deurwaarder
– het beoordelen van de juridische merites van een door de debiteur opgesteld verweer
– het selecteren van een ervaren advocaat voor dagvaardingen boven de 25.000 Euro.

  • Executoriale fase

Tijdens de executoriale fase werkt Credicasso nauw samen met de deurwaarder die het vonnis van de rechter betekent en verdere acties onderneemt om het vonnis uit te voeren. Denk daarbij aan bankbeslag of loonbeslag, het opvragen van inkomsten bij het UWV of het beslag leggen op roerende en onroerende zaken. Tijdens deze fase kunt u ons altijd bereiken voor vragen over de voortgang en het resultaat van de in gang gezette acties.

Wilt u gebruik maken van de incassoservices van Credicasso? Neem contact met ons op door te bellen naar 085 – 273 88 38 of te mailen met info@credicasso.nl.