Juridisch advies

Advies omtrent alle juridische zaken tijdens het pre-incasso, incasso of gerechtelijke traject is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Veelal is inspelen op mogelijke ontwikkelingen en het goed inschatten van juridische consequenties een niet onbelangrijk onderdeel voor uw debiteurenbeheer, een voor u gestart incassotraject of  gerechtelijke procedure. Credicasso geeft juridisch advies omtrent diverse belangrijke onderwerpen in elke fase van een incassotraject:

  • Veel MKB-ers en ZZP-ers zijn niet op de hoogte van de richtlijnen en normen die worden gesteld aan het opstellen van aanmaningen. Tijdens de minnelijke fase van een incassotraject helpt Credicasso u om aanmaningen te versturen die juridisch correct zijn opgesteld en die voldoen aan de laatste normen op dit gebied. Dit kan zelfs gaan om het produceren en juridisch onderbouwen van de laatste aanmaning die u een debiteur wenst te sturen.
  • U heeft zelf herinneringen verstuurd, maar uw debiteur is nog steeds niet overgegaan tot betaling. U wilt advies omtrent de mogelijkheden om doelgericht een incassotraject of een gerechtelijke procedure op te starten, om een volgende stap te zetten. Credicasso helpt u bij het in kaart brengen van alle mogelijke financiële en juridische risico’s en zorgt ervoor dat u niet onvoorbereid deze fase instapt.
  • U heeft in het verleden niet voldaan aan de juridische richtlijnen voor het versturen van herinneringen of aanmaningen of u heeft hulp nodig om een professioneel incassotraject te initiëren. Credicasso helpt u uw dossier op orde te brengen en goed voorbereid uw debiteur te benaderen.
  • U heeft een vonnis van de rechter maar zoekt advies inzake het vervolgtraject. U schakelt Credicasso in voor het vinden van de juiste deurwaarder, het betekenen van het vonnis en mogelijke acties rondom beslaglegging.

 

Credicasso geeft juridisch advies op maat over elk mogelijk onderwerp omtrent incassotrajecten. Wilt u juridisch advies inwinnen bij Credicasso? Neem contact met ons op door te bellen naar 085 – 273 88 38 of te mailen met info@credicasso.nl.